Dopravní soutěž mladých cyklistů ve Valašském Meziříčí

Ve čtvrtek 6. 10. a pátek 7. 10. se naší vybraní žáci zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů ve Valašském Meziříčí. Během čtvrtka probíhala jízda na dopravním hřišti v rámci pravidel, jízda zručnosti s překážkami a orientace na mapě.

Následující den se konala zdravověda a písemné testy (pravidla silničního provozu). Obě naše kategorie – mladší a starší žáci obsadili krásné 4. místo z celkového počtu 11 škol pro sluchově postižené. Všem žákům moc gratulujeme za skvělou reprezentaci naší školy a pevně věříme, že v příštím ročníku dopravní soutěže to už snad konečně „cinkne“!

Mladší žáci
Cimrmanová Aneta 4.L
Hrček Matěj 4.L
Kočí Nora 4.L
Kýr Patrik 4.L

Starší žáci
Kiliánová Šárka 9.S
Raška Jakub 10.S
Wagnerová Laura 7.S
Wagnerová Nela 10.S