Dokumenty

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněníSTÁHNOUT
Žádost o přijetí k základnímu vzdělání ve školním roce 2020/2021STÁHNOUT
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020/2021STÁHNOUT
Klasifikační řád ZŠSTÁHNOUT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Pro život se učíme" zpracovaný podle RVP ZVSTÁHNOUT
Výroční zpráva 2015-2016STÁHNOUT
Výroční zpráva 2016-2017STÁHNOUT
Výroční zpráva 2017-2018STÁHNOUT
Organizace školního roku 2019/2020STÁHNOUT
Formulář kandidatury do školské radySTÁHNOUT
Obecné informace o zpracování osobních údajůSTÁHNOUT