Zápis ZŠ 2022-2023

Hledáte školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny a současně doporučení odborného lékaře.

Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení a více vad.

Termín pro doručení žádostí o přijetí a zápisního listu je 13. 4. 2022.

Zápis se koná 20.4. 2022 a na přesném čase Vašeho příchodu se domluvíme, jakmile obdržíme Vaši přihlášku. Zavoláme Vám.

Chcete se na něco zeptat? Pište na: radek.musil@gellnerka.cz

K zápisu do naší školy potřebujete: rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře.

Vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list a dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy můžete:

  • naskenované zaslat na adresu: radek.musil@gellnerka.cz
  • jako listovní zásilku zaslat na adresu: MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka Brno, Gellnerova 66/1, 637 00 Brno
  • doručit osobně.

Dokumenty k zápisu:

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)
2. Zápisní list (ke stažení zde)
3. Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy (ke stažení zde)