Školská rada

Předseda – zástupce zřizovatele
Bc. Jakub Hruškatel. 724 900 659, jakubhruska1@gmail.com
Zástupci zřizovatele:
Ing. Vítězslav Nekovářtel. 607 148 729,
vnekovar@centrum.cz
Ing. Martin Otčenášektel. 734 314 065, m.otcenasek@gmail.com
Zástupci zákonných zástupců žáků školy:
Ivana Honsovátel. 777 225 413, ifka.hons@seznam.cz
Lenka KlofáčováSMS 777 306 240
lenkaKlofacova@email.cz
Jan Kiliántel. 739 423 125, jkilian@ppl.cz
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Jaroslava Maňasovátel. 736 703 689, j.manasova@seznam.cz
Mgr. Lucie Křížovátel. 734 282 875, krizova@zsspbrno.cz