Zápis do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis se uskuteční od 17. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Hledáte školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Jsme školské zařízení, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení  a souběžné postižení více vadami.

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Vyplněnou žádost a zápisní list je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – Id datové schránky: zjz4gjv,
  2. naskenované zaslat na adresu: reditel@gellnerka.cz
  3. poštou na adresu: Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace, Gellnerova 1, Brno 637 00 (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. doručit osobně nebo vhodit do schránky u školy na adrese Šrámkova 1, Brno – Lesná.

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře.

Volná místa pro rok 2024 – 2025:

  • základní škola surdopedická třída: 8 žáků
  • základní škola logopedická třída: 8 žáků

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce v naší škole: najdete zde.

Zápis (administrativní – papírování) se koná v pracovní dny od 17. 4. 2024 do 30. 4. 2024 a od 8.00 do 15.00 v kanceláři ředitele školy. Osobní účast zákonných zástupců u zápisu je nutná. Účast dítěte nutná není. Termín a čas si předem objednejte na telefonním čísle: 702 221 445. S dítětem navštivte naší škola v rámci zápisu dne 17. 4. 2024 od 14:00.

Chcete se na něco zeptat? Pište na: reditel@gellnerka.cz Informace pro zákonné zástupce:

  • Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let, nebo starších, které dosud neplní povinnou školní docházku.
  • Není – li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (SPC) a odborným lékařem nebo klinickým psychologem

Potřebné formuláře k zápisu (zápis žádost o přijetí, zápis žádost o odklad, zápisní list, plná moc, dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy) najdete na webových stránkách školy – www.gellnerka.cz, ve složce ZŠ a v záložce dokumenty.

Mgr. Musil Radek, v. r.
ředitel školy