Zahájení nového školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2022 v budově školy do 8:00 do 9:00. Prvňáčky mohou do třídy doprovodit rodiče. Tento den nebudou obědy, ani školní družina.