Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis se uskuteční od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Zápis se koná bez přítomnosti dětí v distanční podobě. Jsme školské zařízení, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení  a souběžné postižení více vadami. …