Zápis do ZŠ pro školní rok 2023/2024

Zde najdete všechny potřebné informace k zápisu, který se uskuteční od 17. 4. 2021 do 30. 4. 2023.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, pokud máte zájem, přijďte k nám do školy i se svými dětmi (budoucími prvňáčky) 26. 4. 2023 v době od 15:00 do 17:00. Chystáme pro Vás seznámení s naší školou za účasti Vašich dětí.

Hledáte školu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Jsme školské zařízení, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení  a souběžné postižení více vadami.

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí a zápisního listu.

Vyplněnou žádost a zápisní list je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – Id datové schránky: zjz4gjv,
  2. naskenované zaslat na adresu: musil@gellnerka.cz
  3. poštou na adresu: Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace, Gellnerova 1, Brno 637 00 (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. doručit osobně nebo vhodit do schránky u školy na adrese Šrámkova 1, Brno – Lesná.

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je nezbytnou podmínkou přijetí či odkladu doporučení speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře.

Volná místa pro rok 2023 – 2024:

  • základní škola surdopedická třída: 8 žáků
  • základní škola logopedická třída: 11 žáků

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce v naší škole: najdete zde.

Zápis se koná v pracovní dny od 17. 4. 2023 do 30. 4. 2023 a od 8.00 do 15.00 v kanceláři ředitele školy. Osobní účast zákonných zástupců u zápisu je nutná. Termín a čas si předem objednejte na telefonním čísle: 702 221 445.

Chcete se na něco zeptat? Pište na: radek.musil@gellnerka.cz

Informace pro zákonné zástupce:

  • Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let, nebo starších, které dosud neplní povinnou školní docházku.
  • Není – li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (SPC) a odborným lékařem nebo klinickým psychologem

Potřebné formuláře k zápisu (zápis žádost o přijetí, zápis žádost o odklad, zápisní list, plná moc) najdete na webových stránkách školy – www.gellnerka.cz, ve složce ZŠ a v záložce dokumenty.

 Mgr. Musil Radek, v. r.
ředitel školy